Radyal Mafsal Yatak

LS Radyal Mafsal yataklar, yatak teknik bilgileri

Yük katsayısı

Dinamik yük katsayısı, mafsal yatağın dinamik kuvvetlere maruz kalması durumunda hesaplanır. Sabit büyüklükte ve yöndeki yükü ifade eder. Bu yükün altında, belirli bir hızda ve oda sıcaklığında sürekli salınma hareketi yapılarak kayma mesafesi olarak da ifade edilen çalışma ömrüne erişilir.  Burada, radyal ve açısal temaslı mafsal yataklara ve mafsal kafalara etki eden yükün, tamamen radyal; eksenel mafsal yataklara etki eden yükün ise merkezi ve tamamen eksenel olması ön koşuldur. Dinamik kuvvetler devrilme, salınma ve dairesel hareketler olduğunda ortaya çıkar. Titreşim kaynaklı değişen yüklerin altındaki veya yüksek frekansta değişen yüklerin altındaki mikro kayma hareketlerinde de dinamik kuvvetler söz konusudur. Farklı dinamik kuvvet tipleri genellikle kombinasyon halinde ortaya çıkar. Yük katsayısı değerleri kullanılan tanıma göre değişir. Bu sebepten de, diğer üreticilerin yayınladığı yük katsayıları ile karşılaştırma yapmak her zaman mümkün değildir.

Statik yük katsayısı, mafsal yatağın yük altında hareketsiz durması halinde söz konusudur ve dinamik olarak yüklenmiş yatakların, ağır şok yüklerine maruz kalması olarak ele alınmalıdır. Statik yük katsayısı, bir mafsal yatağın temas yüzeyine etki eden kuvvetin limit değere ulaştığında alabileceği yükü temsil eder. Oda sıcaklığında geçerlidir ve çevreleyen bileşenlerin, yatağın deformasyonunu önlemesi ön koşuldur. Daha yüksek sıcaklıklarda statik yük katsayısı, kayan temas yüzeyi kombinasyonuna bağlı olan bir sıcaklık faktörü ile çarpılmalıdır.  Bu sıcaklık faktörü, dinamik olarak yüklenmiş yataklar için de aynıdır. Farklı kayan temas yüzeyi kombinasyonları için izin verilebilir sıcaklık aralığı da hesaba katılmalıdır. Mafsal kafalar için bu katsayı, statik yük altındaki mafsal kafa gövdesinin dayanma kuvvetidir. Mafsal kafa statik yük katsayıları, 1.2 kat daha fazla gövde malzemesi çekme dayanımı sağlar.

Çalışma ömrü

Karma ya da kuru sürtünme koşulları altında çalışan bir mafsal yatağın çalışma ömrünü; yatak boşluğundaki artış veya kayan yüzeylerin sürekli yıpranması, yorulması ya da plastik deformasyonundan kaynaklı yatak sürtünmesi belirler. İzin verilebilir yıpranma veya sürtünme artışı uygulama şekline göre değişecektir. Yani, aynı çalışma koşulları altında çalışma ömründe uygulamada farklılıklar olacaktır.

Bir mafsal yatağın çalışma ömrü, yaptığı salınma hareketlerinin ya da sürtünmede veya yatak boşluğunda belirli bir artış değerine ulaşmadan evvel çalıştığı saatlerin sayısıdır.

Etkili çalışma ömrü, belirli bir mafsal yatağın gerçek çalışma koşulları altında ulaşacağı ömürdür. Çalışma ömrü yükün türü ve büyüklüğüne göre belirlenir ancak bunun dışında faktörler de bulunur: kirlilik, korozyon, yüksek frekanslı yük ve hareket devirleri, şok vb. Bu faktörlerden bazılarını tespit etmek ya imkansızdır ya da çok zordur.

Yatak temas basıncı

Yeterli çalışma ömrüne erişilmesi için yatak temas basıncının, çalışma koşulları ile uyumlu olması gereklidir. Yatak temas basıncı, yatakta meydana gelen yüzey basıncını ifade eder ve bir mafsal yatağın her bir uygulamada değerlendirilmesi için belirleyici bir ölçüttür.

p=k.P/Cd
p: Yüzey basıncı N/mm2
k: temas basıncı parametresi N/mm2
Cd: dinamik yük katsayısı kN
P: eşdeğer dinamik yatak yükü kN


 

 

Temas yüzeyi kombinasyonu Yük oranı değeri Cd/P
Çelik/Çelik 2
Çelik/Bronz 2
Çelik/PTFE kumaş 1,75
Çelik/PTFE kompozit malzeme 2
Çelik/Bakır alaşımı 2
 
Temas yüzeyi kombinasyonu Yük faktörü k
Çelik/Çelik 100
Çelik/Bronz 50
Çelik/PTFE kumaş 100
Çelik/PTFE kompozit malzeme 100
Çelik/Bakır alaşımı 100
 

Yatak iç boşluğu

Yatak iç boşluğu, belirli bir yükün altında bir bileziğin diğer bileziğe göre radyal ya da eksenel olarak hareket ettirilebileceği toplam mesafe olarak (radyal/eksenel iç boşluk) tanımlanır.

Bir yatağın montaj öncesindeki yatak iç boşluğu ile montaj sonrası çalışma esnasındaki iç boşluk (çalışma boşluğu) arasındaki farkı ayırt etmek gerekir. İlk baştaki boşluk, çalışma boşluğundan her zaman daha büyük olacaktır çünkü bilezikler, bileziklerin ve yataklama bileşenlerinin ısıl genleşmesindeki farklılıklar sonucunda ve sıkı geçmeler sebebiyle genleşir ya da sıkışır.

Yataklar, yatak iç boşluğu tavsiye edilen değerde olacak şekilde montajlanmış ve normal çalışma koşulları altında çalıştığı takdirde uygun çalışma boşluğu elde edilecektir. Diğer koşullarda, örneğin her iki bileziğin sıkı geçme ile montajlandığı veya olağan dışı sıcaklıkların etkin olduğu durumlarda, yatak iç boşluğunun normal değerden daha küçük veya büyük olduğu yataklar gerekebilir.

Yağlama

Bakım gerektiren çelik/çelik mafsal yataklarda, yağlamanın öncelikli amacı yıpranma ile sürtünmeyi azaltmak ve aşınmayı önlemektir.  Aynı zamanda gres, yatakları korozyona karşı korur. Çalışması boyunca yatağı yeniden yağlamanın sıklığı çalışma ömrünü önemli ölçüde azaltacaktır.

Çelik/PTFE kumaş mafsal yataklarda kumaştan, karşısında bulunan iç bilezik çelik yüzeyine bir PTFE aktarımı olur. Kayan temas yüzeylerine yapılacak bir yağlamada, bu aktarım bozulacak ve yatak ömrünü kısalacaktır. Bu yüzden, bu yataklarda yağlama yapılmaz tavsiye edilmez.

Çelik/PTFE kompozit malzeme mafsal yataklarda, kural olarak yağlama yapılmamalıdır. Korozyona karşı koruma ve keçe gerektiren çalışma koşullarında ise, yatağın ya da yatağı çevreleyen boşluğun lityum bazlı gresle doldurulması tavsiye edilir.

MoS2: Rodaj safhasında molibden disülfür eklenmesi, aşınma ve yıpranmayı azaltmaya yardımcı olur. İki tip molibden disülfür vardır: ıslak MoS2 ve kuru MoS2. Islak MoS2 daldırmalı kaplama ile, kuru MoS2 ise püskürtmeli kaplama ile uygulanır. Kuru MoS2, ıslak MoS2`ye kıyasla daha etkilidir.  Müşterinin kuru MoS2 talep etmesi halinde, lütfen pazarlama departmanıyla temasa geçin.

Keçe

Çoğu yatak düzeninde, dışarıdan kaynaklı kirliliği ve nemin yatağa girmesini önlemek için keçe bulundurulmalıdır. Keçenin yeterliliğinin, yatağın çalışma ömrü üzerinde belirleyici bir etkisi vardır. İki tip LS keçe vardır. (Bkz. Tablo 1)

Tablo 1

Keçe Çizim Tasarım özellikleri Uygunluk
2RS Tasarım  

Poliüretan

(-30℃ ∽ +130℃)

1. Kompakt yatak düzenleri için, çoğunlukla kapalı alanda
2. Kısıtlı alanlar için

Naylon

(-30℃ ∽ +130℃)

3. Kombine keçeler için
4. Dönme hareketi yapan yataklar için
5. Asgari bakım ile uzun çalışma ömrü için
2GS Tasarım  

Çelik destekli elastomer kauçuk keçe

(-25℃ ∽ +120℃)

1. Kompakt yatak düzenleri için, çoğunlukla kapalı alanda
2. Yüksek keçe gereksinimleri için
3. Dönme hareketi yapan yataklar için
4. Asgari bakım ile uzun çalışma ömrü için
5. Kumlu ve çamurlu ağır çalışma koşulları için

Hassasiyet

Toleranslar dış bileziğe, yüzey işleme ve parçalarına ayırma olmadan uygulanır.

Dış bilezikler ayrılmadan kaynaklı olarak nispeten ovalleşebilir. Dış bileziğin yuvarlaklığı, teknik detaylarda belirtilenlere (Çizim 1) uygun şekilde üretilmiş bir yuvaya yerleştirildiğinde eski haline döner.

Yuvaya yerleştirilmemiş yatağın dış çap ölçüleri, dış çap için esas değerler olamaz.

Montaj

Montajı kolaylaştırmak için, yatağın yuvaya veya milin yatağa 10° - 20°`lik bir açı ile yerleştirilmesi gerekir. Yataklar bu şekilde kolaylıkla yerine oturtulabilir ve bu eğim, temas yüzeylerine zarar verme riski çok azdır.

Ayrılabilen dış bilezikli radyal mafsal yataklarda, bağlantı oluklarının açısı ana yük yönüne göre 90° olmalıdır. Dolayısıyla, bakım gerektiren yatakların yağlama delikleri yükün yönünde olmalıdır. Böylelikle yağ, yatağa iyice dağılır. (Çizim 3)

Önlem kuralları

 1. Montaj alanı temiz ve tozdan arındırılmış olmalıdır.
 2. Yataklar nem ve korozyondan korunmalıdır.
 3. Yataklar, mil veya yatak yuvası ile eş merkezli olacak şekilde konumlandırılmalıdır.

Mekanik yöntemler

 1. Yatak bileziklerine çekiçle doğrudan vurmayınız.
 2. Montaj kuvvetleri doğrudan ve eşit olarak dış bileziğe uygulanmalıdır. Eğer bu kuvvetler kayan yüzeyler üzerinden aktarılırsa, rulmanlar zarar görebilir. 
 3. Eğer yataklar bir yuvaya mil ile beraber aynı anda monte edilecekse, montaj araçları hem dış bilezik hem de iç bilezik üzerinde uygulanmalıdır.
 4. Daha büyük yataklar için özel montaj ekipmanı kullanılmalıdır.

Isıl yöntemler

Yatağın montajının kolay olmadığı durumlarda, montaj öncesinde yatak ve yatak yuvası ısıtılabilir ancak aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 • Mafsal yataklar +130 °C`nin üzerinde ısıtılmamalıdır, daha yüksek sıcaklıklar bileziklere zarar verecektir.
 • Mafsal yataklar yağ banyosunda ısıtılmamalıdır, aksi takdirde:
  • Yağ banyosu, bakım gerektirmeyen yataklarda kendinden yağlama sistemini zayıflatır.
  • Çelik/çelik mafsal yataklarda, molibden sülfürü seyreltir.
 • Yataklar, çıplak ateş kullanılarak ısıtılmamalıdır; aksi takdirde :
  • Malzeme, lokal olarak aşırı bir ısınmaya maruz kalır ve bu da sertliğini azaltır. Ayrıca, yatak gerginliği de azalır.
  • Keçeler eriyebilir.
  • Kendinden yağlama tabakası hasar görebilir.

Soğutma yöntemi ile montaj

Yatakların montajında soğutma yöntemi de kullanılabilir ancak şu noktaya dikkat edilmelidir:

Çelik/çelik radyal mafsal yataklarda -61 °C`de hacmi arttıracak yapısal değişiklikler meydana gelebilir. Toleranslardaki değişiklikler nedeniyle yatak sıkışabilir.

Yapıştırıcı ile sabitleme

Tavsiye edilen geçme sağlandıysa yatak bileziklerinde yapıştırıcı kullanmaya gerek yoktur. Yapıştırma işlemini kolaylaştırmak için, yatağın boşluklu geçme ile monte edilir. Ardından, iç bilezik ile mil; dış bilezik ile yatak yuvası yapıştırılır. Çelik/çelik mafsal yataklarda, yapıştırıcılar yalnızca aşağıdaki koşullar altında kullanılabilir:

 1. Yapıştırılacak yüzeyler gressiz ve temiz olmalıdır.
 2. Yağlama deliklerinin yapıştırıcı ile tıkanmadığından emin olun.

Radyal mafsal yataklar küresel bombeli bir iç bilezik ile ona uygun olarak küresel içbükey bir dış bilezikten meydana gelir. Tasarımları, onları özellikle mil ve yatağın hizalı olması gerektiği yatak düzenleri için veya salınma/devrilme/dönme hareketlerinin düşük hızda olduğu durumlar için uygun kılar.   LS radyal mafsal yataklarda kayan temas yüzeyleri için farklı kombinasyonlar mümkündür. Örneğin; iç ve dış bileziklerin kayan yüzeyleri farklı malzemelerden olabilir. Bu anlamda 2 ana grup söz konusudur: bakım gerektiren (çelik/çelik) mafsal yataklar ve bakım gerektirmeyen mafsal yataklar.

Bakım gerektiren (çelik/çelik) LS mafsal yatakların genellikle iki bileziğin de kayan temas yüzeyi sertleştirilmiştir. Yüzeyler molibden disülfür ile işlenmiş ve fosfatlanmıştır. Yıpranmaya ve korozyona karşı dayanıklıdır. Bu mafsal yatak grubunda düzenli yeniden yağlama gereklidir. Kayan temas yüzeylerinin yüksek dayanımı, bu yatakları değişen ağır yüklerin, şok yüklerinin veya statik ağır yüklerin olduğu yatak düzenleri için uygun kılar.

Bakım gerektirmeyen LS mafsal yatakların kayan temas yüzeyleri dört gruba ayrılır: çelik/PTFE kompozit malzeme, çelik/PTFE kumaş, çelik/bakır alaşımı ve çelik/PTFE plastik. Çelik/PTFE kumaş mafsal yataklarda, dinamik yükleri destekleme kapasitesi çelik/PTFE kompozit malzemeye kıyasla daha yüksektir. Düşük sürtünmelidir ve bakım gerektirmeden çalışabilir. Bakım olmadan uzun süre çalışmayı gerektiren veya çalışma süresince yağlamanın yapılamadığı uygulamalar için kullanılır.

Radyal mafsal yatakların toleransları

Radyal mafsal yatakların toleransları (GEBK…S,GEBJ…S,GEBJ…C,GEFZ…S,GEFZ…C,GEFZ…T,GEK…XS-2RS serileri hariç)

İç bilezik

d            mm ∆dmp ∆dmp* Vdp Vdmp Vdp* Vdmp* ∆Bs ∆Bs*     um
maks min maks. min. maks. min. maks. maks. maks. maks. maks. min. maks. min.
18 0 -8 +18 0 8 6 18 14 0 -120 0 -180
18 30 0 -10 +21 0 10 8 21 16 0 -120 0 -210
30 50 0 -12 +25 0 12 9 25 19 0 -120 0 -250
50 80 0 -15 +30 0 15 11 30 22 0 -150 0 -300
80 120 0 -20 +35 0 20 15 35 26 0 -200 0 -350
120 180 0 -25 +40 0 25 19 40 30 0 -250 0 -400
180 250 0 -30 +46 0 30 23 46 35 0 -300 0 -460
250 315 0 -35 +52 0 35 26 52 39 0 -350 0 -520
315 400 0 -40 +57 0 40 30 57 43 0 -400 0 -570
400 500 0 -45 45 34 0 -450
500 630 0 -50 50 38 0 -500
630 800 0 -75 75 56 0 -750

* sembollü sütunlardaki değerler GEEW...ES serisi mafsal yataklar için geçerlidir.

Dış bilezik

D          mm ∆Dmp   um VDp um VDmp  um ∆Cs      um
üzerinde min maks. min. maks. maks. maks. min.
18 0 -8 10 6 0 -240
18 30 0 -9 12 7 0 -240
30 50 0 -11 15 8 0 -240
50 80 0 -13 17 10 0 -300
80 120 0 -15 20 11 0 -400
120 150 0 -18 24 14 0 -500
150 180 0 -25 33 19 0 -500
180 250 0 -30 40 23 0 -600
250 315 0 -35 47 26 0 -700
315 400 0 -40 53 30 0 -800
400 500 0 -45 60 34 0 -900
500 630 0 -50 67 38 0 -1000
630 800 0 -75 100 56 0 -1100
800 1000 0 -100 135 75 0 -1200
1000 1250 0 -125 190 125 0 -1300

GEBK...S serisi toleransları

İç bilezik

d        mm ∆dmp   um ∆Bs    um
maks min maks. min. maks. min.
6 +12 0 0 -100
6 10 +15 0 0 -100
10 18 +18 0 0 -100
18 30 +21 0 0 -100

 

Dış bilezik

D mm ∆Dmp um ∆Cs um
maks min maks. min. maks. min.
10 18 0 -11 +100 -100
18 30 0 -13 +100 -100
30 50 0 -16 +100 -100
50 80 0 -19 +100 -100

GEBJ…S, GEBJ…C serileri toleransları

İç bilezik

d        mm ∆dmp   um ∆Bs    um
maks min maks. min. maks. min.
6 +12 0 0 -100
6 10 +15 0 0 -100
10 18 +18 0 0 -100
18 30 +21 0 0 -100

 

Dış bilezik

D mm ∆Dmp um ∆Cs um
maks min maks. min. maks. min.
10 18 0 -11 0 -240
18 30 0 -13 0 -240
30 50 0 -16 0 -240
50 80 0 -19 0 -300

 

GEFZ…S, GEFZ…C, GEFZ…T serileri toleransları

İç bilezik

d        mm ∆dmp   um ∆Bs    um
maks min maks. min. maks. min.
6 +38 -13 +130 -130
6 10 +38 -13 +130 -130
10 18 +38 -13 +130 -130
18 30 +38 -13 +130 -130

 

Dış bilezik

D mm ∆Dmp um ∆Cs um
üzerinde min maks. min. maks. min.
10 18 0 -18 +130 -130
18 30 0 -18 +130 -130
30 50 0 -18 +130 -130

 GEK…XS-2RS serisi toleransları

İç bilezik

d        mm ∆dmp   um ∆Bs    um
maks min maks. min. maks. min.
18 30 +33 0 +50 -110
30 50 +39 0 +50 -110
50 60 +46 0 +50 -140

 

Dış bilezik

D mm ∆Dmp um ∆Cs um
maks min maks. min. maks. min.
50 80 +30 +11 0 -130
80 120 +35 +13 0 -130
120 150 +40 +15 0 -130

 

Ölçü ve tolerans sembolleri

d: Nominal yatak iç çapı

∆dmp: Tek düzlemli ortalama iç çap sapması

Vdp: Tek radyal düzlemde iç çap değişimi

Vdmp: Ortalama iç çap değişimi

∆Bs: Tek iç bilezik genişliğinin sapması

B: Nominal iç bilezik genişliği

D: Nominal yatak dış çapı

∆Dmp: Tek düzlemli ortalama dış çap sapması

VDp: Tek radyal düzlemde dış çap değişimi

VDmp: Ortalama dış çap değişimi

∆Cs: Tek dış bilezik genişliğinin sapması

C: Nominal dış bilezik genişliği

∆Ts: Açısal temaslı mafsal yataklar için mevcut yatak genişliğinin sapması

∆Hs: Eksenel mafsal yataklar için mevcut yatak yüksekliğinin sapması

∆hs, ∆h1s: Mafsal kafalar için yükseklik sapması

Radyal mafsal yatakların radyal iç boşlukları

 

Radyal mafsal yatakların radyal iç boşlukları

Çelik-çelik radyal mafsal yatakların radyal iç boşlukları

GE…E, GE…ES, GE…ES-2RS, GEEW…ES, GEEM…ES-2RS Serileri

d mm Grup C2 um Grup normal um Grup C3 um
maks min min. maks. min. maks. min. maks.
12 8 32 32 68 68 104
12 20 10 40 40 82 82 124
20 35 12 50 50 100 100 150
35 60 15 60 60 120 120 180
60 90 18 72 72 142 142 212
90 140 18 85 85 165 165 245
140 240 18 100 100 192 192 284
240 300 18 110 110 214 214 318
300 320 18 135 135 261 261 387

 

GEG…E, GEG…ES, GEG…ES-2RS Serileri

d mm Grup C2 um Grup normal um Grup C3 um
maks min min. maks. min. maks. min. maks.
10 8 32 32 68 68 104
10 17 10 40 40 82 82 124
17 30 12 50 50 100 100 150
30 50 15 60 60 120 120 180
50 80 18 72 72 142 142 212
80 120 18 85 85 165 165 245
120 160 18 100 100 192 192 284
160 220 18 100 100 192 192 284
220 280 18 110 110 214 214 318

 

GEF…ES Serisi

d       mm Grup normal um
maks min min. maks.
12 32 68
12 20 40 82
20 35 50 100
35 55 60 120
55 80 72 142
80 120 85 165
120 150 100 192

 

GEBJ…S, GEFZ…S Serileri

d mm Grup normal um
maks min min. maks.
8 20 60
8 14 40 90
14 20 50 110
20 35 60 120

 

GE…XS/K Serisi

d mm Grup normal um
maks min min. maks.
15 70 125
15 30 75 140
30 50 85 150
50 65 90 160
65 80 95 170
80 100 100 185
100 120 110 200
120 150 120 215

 

GEZ…ES, GEZ…ES-2RS, GEWZ…ES, GEWZ…ES-2RS Serileri

d mm Grup C2 um Grup normal um Grup C3 um
maks min min. maks. min. maks. min. maks.
15,875 10 50 50 150 150 220
15,875 50,8 10 80 80 180 180 250
50,8 76,2 30 100 100 200 200 270
76,2 152,4 60 130 130 230 230 300
152,4 203,2 80 180 180 300 300 380
203,2 254 100 200 200 330 330 410
254 304,8 120 230 230 350 350 430

 

GEGZ…ES, GEGZ…ES-2RS Serileri

d mm Grup C2 um Grup normal um Grup C3 um
maks min min. maks. min. maks. min. maks.
12,7 44,45 10 80 80 180 180 250
44,45 69,85 30 100 100 200 200 270
69,85 139,7 60 130 130 230 230 300

 

GEGZ…HS/K Serisi

d mm Eksenel boşluk um
maks min min. maks.
12,7 57,15 76 178
57,15 82,55 100 200
82,55 139,7 150 250

 

GEBK…S Serisi

d mm Grup normal um
maks min min. maks.
30 0 35

 

GEC…XS, GEC…XS-2RS Serileri

d mm Grup C2 um Grup normal   um Grup C3   um
maks min min. maks. min. maks. min. maks.
300 340 18 125 125 239 239 353
340 420 18 135 135 261 261 387
420 530 18 145 145 285 285 425

 

GEK…XS-2RS Serisi

d mm Grup normal um
maks min min. maks.
20 35 100 200
35 60 120 250

 

Çelik-PTFE kompozit malzeme radyal mafsal yatakların radyal iç boşlukları

GEH…HC Serisi

d mm Grup normal um
maks min min. maks.
90 120 85 285
120 180 100 335
180 220 100 355
220 240 110 356
240 280 110 380
280 300 135 415
300 320 135 490
320 360 135 490
360 380 135 490
380 400 135 510
400 480 145 550
480 500 145 570
500 600 145 610
600 630 160 640

 

GE…C, GEG…C, GEBJ…C, GEFZ…C Serileri

d mm Grup C2 um Grup normal   um Grup C3   um
maks min min. maks. min. maks. min. maks.
12 2 20 4 28 20 55
12 20 3 25 5 35 25 60
20 30 4 30 6 44 30 75
30 50 5 35 7 53 35 80

 

Çelik/PTFE kumaş, çelik/PTFE plastik ve çelik/bakır alaşımı radyal mafsal yatakların radyal iç boşlukları

GE…ET-2RS, GE…XT-2RS, GE…ET/X, GE…ET-2RS/X, GE…XT/X, GE…XT-2RS/X, GEZ…ET-2RS, GEC…XT, GEC…XT-2RS, GEC…HT, GEFZ…T, GE…N Serileri

d mm Grup C2 um Grup normal   um Grup C3   um
maks min min. maks. min. maks. min. maks.
20 0 30 0 40 30 60
20 35 0 35 0 50 35 65
35 60 0 40 0 60 40 80
60 90 0 50 0 72 50 90
90 140 0 60 50 130 95 145
140 180 0 70 50 140 110 160
180 300 0 80 80 190 160 220
300 340 18 125 125 239 239 353
340 420 18 135 135 261 261 387
420 600 18 145 145 285 285 425

 

GEG…ET-2RS, GEG…XT-2RS, GEG…N Serileri

d mm Grup C2 um Grup normal   um Grup C3   um
maks min min. maks. min. maks. min. maks.
30 0 35 0 50 35 65
30 50 0 40 0 60 40 80
50 80 0 50 0 72 50 90
80 120 0 60 50 130 95 145
120 160 0 70 50 140 110 160
160 280 0 80 80 190 160 220

 

 

GEH…XT, GEH…XT-2RS, GEH…HT, GE…XF/Q, GEC…XF/Q, GEH…XF/Q, GEH…HF/Q Serileri

d mm Grup normal um
maks min min. maks.
90 120 85 165
120 180 100 192
180 240 110 214
240 300 125 239
300 380 135 261
380 480 145 285
480 600 160 320
600 750 170 350
750 800 195 405

 

Radyal mafsal yatakların geçme toleransları

Mil geçme toleransları

Çalışma koşulları Kayan temas yüzeyi kombinasyonu
Bakım gerektiren Bakım gerektirmeyen
Her türden yük, boşluklu veya ara geçme h6

 

Sertleştirilmiş mil
h6, g6
Her türden yük, sıkı geçme m6 k6

 

Yatak geçme toleransları

Çalışma koşulları Kayan temas yüzeyi kombinasyonu
Bakım gerektiren Bakım gerektirmeyen
Hafif yükler

 

Eksenel hareketli
H7 H7
Ağır yükler M7 K7
Hafif alaşımlı yataklar N7 M7

 

Mil çapı toleransları

Mil çapı mm Mil çapı toleransları um
g6 h6 k6 m6
maks min yüksek düşük yüksek düşük yüksek düşük yüksek düşük
3 6 -4 -12 0 -8 +9 +1 +12 +4
6 10 -5 -14 0 -9 +10 +1 +15 +6
10 18 -6 -17 0 -11 +12 +1 +18 +7
18 30 -7 -20 0 -13 +15 +2 +21 +8
30 50 -9 -25 0 -16 +18 +2 +25 +9
50 80 -10 -29 0 -19 +21 +2 +30 +11
80 120 -12 -34 0 -22 +25 +3 +35 +13
120 180 -14 -39 0 -25 +28 +3 +40 +15
180 250 -15 -44 0 -29 +33 +4 +46 +17
250 315 -17 -49 0 -32 +36 +4 +52 +20
315 400 -18 -54 0 -36 +40 +4 +57 +21
400 500 -20 -60 0 -40 +45 +5 +63 +23
500 630 -22 -66 0 -44 +44 0 +70 +26
630 800 -24 -74 0 -50 +50 0 +80 +30

 

Yatak iç çap toleransları

Yatak iç çapı mm Yatak iç çap toleransları um
H7 K7 M7 N7
maks min düşük yüksek düşük yüksek düşük yüksek düşük yüksek
10 18 0 +18 -12 +6 -18 0 -23 -5
18 30 0 +21 -15 +6 -21 0 -28 -7
30 50 0 +25 -18 +7 -25 0 -33 -8
50 80 0 +30 -21 +9 -30 0 -39 -9
80 120 0 +35 -25 +10 -35 0 -45 -10
120 150 0 +40 -28 +12 -40 0 -52 -12
150 180 0 +40 -28 +12 -40 0 -52 -12
180 250 0 +46 -33 +13 -46 0 -60 -14
250 315 0 +52 -36 +16 -52 0 -66 -14
315 400 0 +57 -40 +17 -57 0 -73 -16
400 500 0 +63 -45 +18 -63 0 -80 -17
500 630 0 +70 -70 0 -96 -26 -114 -44
630 800 0 +80 -80 0 -110 -30 -130 -50
800 1000 0 +90 -90 0 -124 -34 -146 -56
1000 1250 0 +105 -105 0 -145 -40 -171 -66