Yataklı Rulman

ASK yataklı rulman çeşitleri, mil tercihi ve yeniden yağlama aralıkları

Mil seçimi

Silindirik delikli (setskurlu ya da eksantrik kilitlemeli) ünitelerde boşluklu geçme tercih edilir.

Setskur sıkma torku değerleri Nm
UC 201 - 206 UC 305 - 306 MUC 204 - 206 3.80
UC 207 - 209 UC 307 MUC 207 - 209 8.30
UC 210 - 212 UC 308 - 309 MUC 210 16.00
UC 213 - 218 UC 310 - 314   25.00
  UC 315 - 316   30.00
  UC 317 - 318   58.00

 

Setskur sıkma torku değerleri Nm
    K 000 - 001 0.55
    K 002 - 003 1.45
  B 201 - 204 K 004 - 006 2.50
KH 201 - 205 B 205 - 206   3.90
  B 207   8.50
KH 206 - 210     11.00

Yeniden gresleme aralığı

Greslerin kullanma ömrü pek çok faktörden etkilenir. Bu nedenle de, tablomuzda bulunan yeniden yağlama aralıkları yalnızca kabaca tahmin edilmiş değerler olarak ele alınmalıdır.

Bu nedenle, karşılaştırılabilir rulmanların olması veya rulmanların daha önceden kullanılmış olması son derece önemlidir zirâ bir yağlayıcının çalışma ömrünü -dolayısıyla da rulmanın çalışma ömrünü- etkileyen faktörler ve çalışma koşulları, çoğu kez bilinmemekte veya tespit edilememektedir.

Gresleme aralığı

Rulmanın çalışma sıcaklığı

°C

Gresleme aralığı

Çalışma koşulları

 

temiz

 

kirli

Çok kirli çok nemli

50

70

100

3 yıl

1 yıl

3 ay

6 ay

2 ay

2 hafta

3 ay

1 ay

1 hafta